الرئيسية / غير مصنف / آثار آشوری درایران(5): نقوش ونگاره چهره پادشاهان آشوری /نگارنده : حسین فرج الله

آثار آشوری درایران(5): نقوش ونگاره چهره پادشاهان آشوری /نگارنده : حسین فرج الله

آثار آشوری درایران(5):
نقوش ونگاره چهره پادشاهان آشوری:

نگارنده : حسین فرج الله
آشوریان درطول دوران اقتدار خود تلاش فراوانی برای ثبت وقایع دوران خود داشتند.از مهمترین این وقایع که ثبت شده جنگ ها ,فتوحات وتغییروتحولات سیاسی واجتماعی بوده است همچنین آنها بسیاری از علوم وفنون دوران خودرا درالواح گلی به خط میخی ثبت کرده اند که این الواح درکتابخانه کاخ نمرود ونینوای عراق یافت شدند وباعث شناخت بیشتر وبهتر دوران آشوریان شد .

آشوریان درمعماری کاخ ها از سنگ های بادوام ومستحکم مانند گرانیت ومرمر بهره بردند که باعث شد آثار آنها تابه امروز سالم باقی بماند.كاخ هاى مستحكم آنها که با سنگ های مرمر موصلی تزئين شده اند به گونه ای سالم مانده اند که وقتی هرمز رسام وهيئت انگليسى أنها را از زير خاك بيرون كشيدندبه نظر می رسید که تازه با دست استادان ماهر آشوری تراشیده شده اند.

photo_2016-12-29_16-04-57

از مهمترین نگاره های آشوری تصاویر چهره پادشاهان آشوری با تمام جزئيات چهره وتزئينات كلاه ويا ريش نمايان است علاوه برآن بسیاری از تصاویر پادشاهان ,پادشاه را درحال جنگ ویا فتح کشورها وبا لباس های رزم به تصویرمی کشند.
هنر آشوری به شکل ظریفی به چهره نگاری پادشاهان پرداخته است وپادشاه آشوری را با تمام جزئيات ترسیم کرده است که می توان پادشاه را درحال شکار شیر,جنگ با شیاطین,جنگ با عیلامیان,جنگ با بابلیان,درحال ارابه سواری ویا اشکال زیاد دیگری مشاهده کرد .

هنرمندان آشوری پادشاه را با ریشی بلند وعصایی دردست که نشانه حکمت وعلم ودرایت, پادشاه است به تصویر می کشند.تقریبا لباس این پادشاهان شباهت فراوانی به یکدیگر دارد وتفاوت در شكل كلاه آنهاست که گاهی کلاه خود جنگ وگاهی عمامه وگاهی تاج پادشاهی است .هرچه هست با مقایسه چهره ,لباس وطرز ایستادن ونوع اسلحه به راحتی می توان آشوری بودن آنها را تشخیص داد.

photo_2016-12-29_16-03-34
از مهترین چهره های پادشاهان آشوری می توان آشور بنی بال,سنخریب,آشورنصیر بال,اسرحدون,سارجون دوم آشوری وغیره را نام برد که تقریبا تصویر چهره ومجسمه ها وحجاری هایشان درتمام متصرفات آشوری یافت می شود.برای تشخیص چهره آشوریان نیازی به تحقیقات بسیار گسترده ندارد بلکه کافیست که چهره پادشاهان آشوری را باچهره پادشاهان حجاری شده درمتصرفات مقایسه کرد تابتوان به تشابه عجیب این پادشاهان ویکی بودن آنها با اختلاف جزئى پی برد…

معروفترين تصاوير چهره پادشاهان آشوری مربوط به آشوربنی بال فاتح است که توانست یکی از مقتدرترین امپراطوری های جهان باستان را تشکیل دهد.
دومین چهره مربوط به نبوخذ نصر دوم است که چهره اش بر گاو بالدار ومردبالدار نقش بسته شده واز مهترین چهره های تاریخ آشور است ودرتمام متصرفات وقلمرو آشوریان وجود دارد.

photo_2016-12-29_16-04-23

اسرحدون وسناخریب از دیگر چهرهای مطرح ووسیع الانتشار درقلمرو آشوری است که درتمام سرزمین آشوری هم مجسمه ها وهم حجاری های سنگی او یافت می شود که درمبارزه با شیاطین وحیوانات اساطیری ظهور می یابد.

یکی از چهره های پادشاهان آشوری که بسیار منتشر شده حجاری چهره شمشی ادد پنجم که درسال های 823تا 811پیش از میلاد حکمرانی کرد.
این پادشاه با ریشی بلند وتاجی پیاله مانند درمقابل نمادهای آشوری وبابلی به احترام ایستاده است.دست راست را به نشانه دها بلند کرده وبه نمادهای خدایان اشاره می کند ودردست چپ عصایی را حمل می کند که این عصا نشانه حکمت ودانایی است.تاج پیاله مانند آشوریان مانند نشان قدرت آسمانی فرمانروای خدایان است ودراین بافت ,علامت آشور ,خدای ملی سرزمین آشور است.خورشید بالدار نشانه شمش,هلال ماه درقرص به جای سین ,درخشش چنگال مانند ,دلیل هوا -خدا,آدادوستاره هشت پر ,نماد عیشتار درجنبه ستاره ای او به عنوان سیاره ناهید است این اثر درموزه لندن نگهداری می شود.

photo_2016-12-29_16-04-36

دربررسی چهره داریوش اول دربیستون چند نکته مهم جلب توجه می کند اول آنکه لباس وچهره وریش وبینی ودرواقع تمام شمایل داریوش اول شبیه شلمنصر اول است .رابرت كرپورتر انگلیسی تصویر مربوط به داریوش دربیستون را شلمنصر اول دانسته ونماینده سکائيان را نقش لويان ذكر نموده است .(داريوش وپارس ها .والتر هینتس .ص.24)برای مقایسه می توان به نقش شلمنصر اول درکاخ نمرود وموزه بغدادوموصل ونیز مجسمه شلمنصر اول درموزه بریتانیا مراجعه نمود وبا مقایسه اندکی به راحتی تشابه میان این دوبراحتی قابل تشخیص است.همچنین وجود گوی بالدار آشوری بر بالای سر شلمنصر باز نشان دیگری برآشوری بودن آن است.

درمورد چهره کورش درتخت جمشید درواقع این حجاری مربوط به کورش هخامنش نیست بلکه نماد یکی ازخدایان فینقی است.که درواقع روح حفاظت کننده کاخ می باشد.(داریوش وپارس ها.والترهینتس.ص.97)علاوه برآن این نقوش مرد بالدار با تاجی سه شاخه یا دوشاخه به وفور در بین النهرین ومصر یافت می شود که به راحتی با تصاویر نمادهای مصری قابل قیاس است.

photo_2016-12-29_16-03-54

اگر بخواهیم تشابه میان تصویر داریوش هخامنشی را با پادشاه آشوری به هنر حجاری نسبت دهیم ,چگونه ممکن است که حتی چهره ها هم متشابه هستند .آناتومی چهره پادشاهان آشوری براى همه باستان شناسان شناخته شده است .چهره ای با چشم های درشت وابروهای زخیم وبه هم تنیده ریش های پرپشت وبلند وکلاه خودها یا عمامه های مخروطی شکل یا تاج های کنگره دار ویا کلاههای دلوی شکل که درتمام حجاریهای آشوری واضح وآشکار می باشند.
چهره پادشاهان موجود درتخت جمشید به آشوربنی بال شباهت بیشتری دارند وشاید به جرأت مى توان آشوری بودنشان را تشخیص داد درحالی که چهره آریایی نژادها باید با سامی نژادهای آشوری متفاوت باشد.همین تصویر با همین چهره درشهر نمرود عراق وموزه بریتانیا وجود داردکه آشور بنی بال را بر کرسی قدرت نشسته وعصای حکمت رادردست دارد به تصویر می کشد حتی گل اناری که دردست داریوش است دقیقا همان دردست آشوربنی بال درتصویر وجوددارد.موهای مجعد ریش وموی سر لباس آشوری که شبیه به دشداشه امروز مرد عرب است باز درتصاویر یکی است .صندلی داریوش با صندلی آشور بنی بال وحتی گل انار دردست چپ وعصای حکمت دردست چپ باز با تصویر آشور بنی بال قابل قیاس است.

photo_2016-12-29_16-04-51

درواقع تمام تصاویر پادشاهانی که در تخت جمشید وبیستون وجوددارند با تصاویر وچهره پادشاهان آشوری یکی است وآشوری بودنشان بیشتر از آریایی بودنشان صدق می کند که امید است درتحقیقات آینده کمی منصفانه بااین واقعیت برخورد شود..

حسین فرج الله (ابوعرفان)

منابع:
رضا غياث أبادى,گوی بالدار,نشر پژوهش های ایران.سال1391

ناردو,دان,امپراطوری آشور,نشرققنوس.سال1381

ساغر,هری,عظمة أشور,نشردار رسلان,سوريه 2011

ماتيوز,راجر,باستان شناسی بین النهرین,نشر دانشگاه هنر اسلامی تبریز,1391

شی یرا,ادوارد,الواح بابل,نشرعلمی فرهنگی.1386

بلک,جرمی,انتونی گرین,فرهنگنامه خدایان بین النهرین.نشرامیر کبیر.1392

لیک,گوندولین,فرهنگ اساطیرشرق باستان.
نشرطهوری,سال1389

والتر هینتس’داریوش وپارس ها.ترجمه عبدالرحمن صدریه.نشر امیرکبیر .تهران.1388

ادامه دارد…

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …