الرئيسية / التاريخ / عقال عیلامی یا عقال عربی / حسین فرج الله (ابو عرفان)

عقال عیلامی یا عقال عربی / حسین فرج الله (ابو عرفان)

عقال عیلامی یا عقال عربی
حسین فرج الله (ابو عرفان)

عیلامیان مردمی با تاریخی بیش از 6000سال ،اولین ساکنان دشت های عیلام(خوزستان)وبخش وسیعی از مناطق ایران امروزی ودارای کهنترین تمدن این سرزمین هستند.درمورد زبان ،لباس ،ونژاد عیلامیان بحث وگفتگوهای فراوانی وجود دارد، که برخی مجهول بودن نژاد وزبان عیلامیان را می پسند وبرخی آنرا به زبان های غیر سامی آنهارا نسبت می دهند ، اما درسالهای اخیر تحقیقات فراوانی از سوی افراد مختلف صورت گرفت ،که این تحقیقات به نتایج بسیار جالبی دست یافتند ،از مهترین نتایج به دست آمده تطبیق لباس عیلامیان با مردم عرب بوده که بسیاری از باستان شناسان براین باورند که لباس عیلامیان به لباس مردم عرب شبیه تر است ،که دراین باره یکی از بخش های لباس مردم عرب عقال است«عقال چیزی شبیه به طناب پیچ خورده است که بنابر باورها و رسوم مردم عرب آنرا برسر می گذارند.

که ریشه درفرهنگ های کهن مردم عرب دارد وعقیده دارند،عقال از چرخش فلک وستارگان گرفته شده وبرخی براین باورند که از شکل خورشید وماه گرفته شده (خدای شمش وخدای سین) ویا هدیه ای از پروردگار خالق آسمان وزمین است که نشانه قدرت وقانون گذاری پیامبران برای بشریت می باشد، هرچه هست حرفهای ضد ونقیض فراوانی دراین زمینه وجود دارد اما چیزی که همه آنرا پذیرفته اند آن است که این عقال جزئی از پوشش مردم عرب است و از گذشته های دور درمیان مردم عرب مرسوم بوده است وکسانی که آنرا بر سر دارند پذیرفته اند که عرب هستند وبا مردم عرب نسبت نژادی وفرهنگی دارد ».

پروفسور« والتر هنیتس» درکتاب یافته های تازه از ایران باستان صفحه «114»چنین نقل می کند :
کلاه غیر نظامی عیلامی ها ،همان میترای باریک یاد شده با پاپیونی درپشت سر ،اما کلاه نظامی حلقه ای بود به شکل طناب پیچ خورده ،این کلاه را هرستفلد به درستی باعقال بدوی مقایسه کرده است
یعنی شباهت فراوانی بین عقال عیلامی وعقال بدوی عربی است .که هنوز در میان مردم عرب کاربرد دارد.ودرمیان قبایل بادیه نشین عرب کاربرد دارد.این تشابه پوشش دلیل بر هم نژاد بودن وارتباطات فرهنگی ، مذهبی وتاریخی بوده وهست ونیز اثبات می کند که عیلامیان با مردم عرب بیشتر از سایر اقوام ارتباط داشته اند، ومی توان آنها را عربهایی دانست که تمدن عیلام را در دشت شوشان پایه گذاری نمودند …هرچند که برای اثبات این ارتباط شواهد فراوانی یافت شده که درکتاب تمدن عیلام ومردم عرب خوزستان به آنها پرداخته ام…


تصاویری که همراه این نوشته منتشر شده اند ثابت می کنند که میان عیلامیان ومردم شبه جزیره عربی ارتباط وجود داردو از نظر پوشش ،تاریخ وغیره ارتباط مردم عرب با عیلامیان را ثابت می کند
حسین فرج الله (ابو عرفان)

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …