الرئيسية / الثقافة / البيئة / مـــلــــاشــیــــه درحاشیه فقر / میلاد خسرجی

مـــلــــاشــیــــه درحاشیه فقر / میلاد خسرجی

مـــلــــاشــیــــه درحاشیه فقر

میلاد خسرجی

معــضـــلاتــــ محله فقیر نشین در اهواز که این معضلات در نابودی جوانان آن محله تاثیر زیاد و مهمی دارد.

ملاشیه یکی از محلات بسیار قدیمی و پر جمعیت ولی محروم شهر اهواز است.
در حال حاضر جمعیت ملاشیه با امکانات و خدمات آن هیچگونه همخوانی ندارد.
اگر مساحت ( عرض وطول ) این محله را با دیدی تحقیقی نگاه کنیم ، می توان دریافت که ؛

‼️نکته های دریافتی از این محله :

1-سیمای نامطلوب.

2-پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامت.

3-فقدان شغل رسمی ودرآمد کافی.

4- تراکم جمعیت.

5- فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و سطح نازل آموزش و پرورش و سواد.

6-اعتیاد.

7- منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی:
شامل (فقر و ناتوانی یا عدم تمایل بازار رسمی اقتصاد شهر به جذب حاشیه نشینان، آنان را به بازار فعالیت های غیر رسمی می کشاند.)

➖در حالی که زمین های خالی فراوانی ، در ملاشیه وجود دارد.
ولی این محله فاقد امکانات بسیار اولیه و ابتدائی همچون پارک و بوستانهای محله ای ، زمینهای ورزشی، بازارچه و… است .
درحالت استاندارد یک محله ، باید ( کتابخانه ، امکانات فرهنگی و رفاهی جهت پر کردن اوقات فراغت جوانان یا نوجوانان) داشته باشد.

البته این مواضع شامل حال محلات مجاور و غیر مجاور ملاشیه مثل شهرک اهواز، گلدشت ،مندلی ، کوی سیاحی ، کوی علوی و… می شود.
که حال یکی از دیگری بدتر و بدتر است.

بنابراین اگر نگاهی عــــــــدالــــــــــت محورانه نسبت به مناطق بسیار محــــــروم از سوی شورای شهر و شهرداری کلانشهر اهواز حاکم شود و برنامه جهش توسعه برای چنین مناطقی ارائه و تعریف گردد ، قطعاً در میان مدت آثار زشت محرومیت از چهره محلاتے همچون ملاشیه پوشانده خواهد شد.
و توسعه ای عادل و متوازن با سایر محلات شهری ، شامل این محله قدیمی خواهد شد.

شهرداری منطقه پنج از جمله شهرداری تازه تاسیس است.
و قطعا بدون هماهنگی ، مساعدت و پيشتيباني شهرداری مرکز قادر به اجرای هیچ برنامه توسعه ای برای ملاشیه و سایر محلات نخواهد بود .

ملاشیــــہ در حال حاضر از کمترین ، بدترین و بی کیفیت ترین امکانات برخوردار است.
که این امر در کشاندن جوانان به فساد ، اعتیاد و ناامنی ، تاثیر بسزایی دارد .
راهکار های مناسب:

1-تشویق سرمایه داران شهری برای سرمایه گذاری در این محلات بدلیل نیروی کار وزمین فراوان وارزان

2-افزایش مزیتهای کاردر مناطق حاشیه نشینی جهت جذب نیروی کار با تجربه و فعال به این مناطق بویژه در محور آموزش و پرورش و سلامت و….

3-احداث و به روزرسانی مراکز آموزشی و خدماتی (مدارس،خانه های بهداشت و…)

4-کوتاه کردن دست زمین خواران و بورس بازان از این مناطق حاشیه نشین

5-ارائه آموزشهای شغلی ارزان و دردسترس جهت تخصص یابی نیروههای جوان فعال و بیکار این مناطق.
پیشنهاد این است ، که یک کمیته یا گروهی برخوردار از امکانات مالی کافی و بهره مند از صلاحیتهای اجرایی ونیروی انسانی قوی و متخصص ، با هماهنگی شهرداری منطقه پنج اما زیر نظر شهرداری مرکز فعالیت کند و طرح توسعه جهشی ملاشیه را در دست بگیرد.
و بر اساس ارائه یک برنامه دقیق ، منظم و زمان بندی شده فعالیت خود را همزمان با شروع به کار شورای پنجم در اهواز آغاز کند.


تنها راه پیشرفت و خارج کردن این محله از فقدان شدید امکانات و تجهیزات رفاهی، فرهنگی و خدمات شهری ، تفریحی و محلات همجوار ، آن است.

که تحقق این هدف در صورت خواستن مـــســـؤلان و شورائــــیـــــان دور از دسترس نخواهد بود.

میلاد خسرجی

دانشجوی کارشناسی
شهرسازی

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

سلام بر آنان که بیهوده دوستشان دارم سلام بر آنان که زخمم روشنی بخششان است.( محمود درویش) _ مهناز نصاري

سلام بر آنان که بیهوده دوستشان دارم سلام بر آنان که زخمم روشنی بخششان است.( محمود …