الرئيسية / التاريخ / تخریب عمارت تاریخی مرکز الثقافی/ + عکس

تخریب عمارت تاریخی مرکز الثقافی/ + عکس

لودر ها به جان عمارت تاریخی مرکز الثقافی بخشی از منازل دوره شیخ خزعل کعبی (راه آهن_هشت بنگله) دراهواز افتادند...

چرا هر چیزی که بوی تاریخ وفرهنگ مردم عرب اهواز را بدهد گرفتار تخریب میشود؟؟

این ساختمان دوره کعبی همزمان با دوره قاجاری ثبت ملی شد.

چرا استانداری بعنوان متولی امور مانع تخریب این عمارت ثبت ملی شده ..نمیشود؟؟

چرا برای گورستان لهستان ها بودجه تعریف میشود،و دوبار از آن بازدید میکنند اما در عوض مانع تخریب مرکز الثقافی نمیشود ودر قبال آن بی تفاوت هستند؟!

روند تخریب بناها دراهواز بیشتر است،  شهرداری اهواز علی رغم هشداری میراث فرهنگی معتقد است که اهواز بافت تاریخی ندارد.

اما اهواز40 اثر ثبت شده ملی دارد.

تخریب آثار قدیمی وباستانی یک شهر یا یک کشور به معنی محو آثار فرهنگی وتاریخی گذشته وقطع ارتباط نسل های آینده آن جوامع با تاریخ و هویت آن مردم است…

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

سلام بر آنان که بیهوده دوستشان دارم سلام بر آنان که زخمم روشنی بخششان است.( محمود درویش) _ مهناز نصاري

سلام بر آنان که بیهوده دوستشان دارم سلام بر آنان که زخمم روشنی بخششان است.( محمود …