الرئيسية / الأدب / المجتمع / التعلیم / آموزش به زبان مادری حق من است _ زکیه نیسی

آموزش به زبان مادری حق من است _ زکیه نیسی

آموزش به زبان مادری حق من است

زکیه نیسی

مسمومیت بوى مدرسة با محروميت از آموزش بة زبان مادري

در آستانه ی سال تحصیلی جدید محرومیت نسل جدیدی از دانش آموزان اهوازی از تحصیل به زبان مادری این ظلم آشکار جلوه می نماید و بوی مدرسه را همچون هوای اهواز برای انها مسموم می کند

امسال گروه سنی جدیدی از دانش آموزان اهوازی واقعیت محرومیت از تحصیل به زبان مادری را در کلاس های درس تجربه می کنند

اضطراب روزهای نخستین تحصیل آنها دو چندان و زبان مادری شان را محصور در خانه ترک می کنند
و مجبور به پیمودن دریای پرتلاطم دانش با زبانی بیگانه اند
واقعیتی که آنها را در فراگیری دانش با مشکلات سختی روبرو می کند

و از طرف دیگر محرومیت از آموزش به زبان مادری
تهدید جدی برای نابودی هویت و اصالت دانش آموزان اهوازی است

مدرسه و کلاس های درس
جزء بزرگی از زندگی کودکان و نوجوانان در دنیاست و گذران این وقت برای دانش آموزان اهوازی با زبانی بیگانه تهدیدی در ایجاد بی هویتی و ناپایداری شخصیت در آنها است

بی هویتی از آن جهت که این شخص به دلیل عدم تحصیل به زبان مادری، عدم فراگیری تاریخ سرزمین آباء و اجدادی خود، عدم اعتنا به فرهنگ آباء و اجدادی اش ودر کل به دلیل نبود ارکان هویت او در کلاس ها و کتاب های درس ناخودآگاه از هویت خویش دور می شود و جایگاه و منزلت هویت عربی اش در وجود او نابود می شود

و ناپایداری شخصیت از آنجا حاصل می شود که انسان اهوازی بین فترت و زندگی اجتماعی او تضاد ایجاد می شود فترت او را به هویت عربی اش سوق می دهد اما در مدرسه و جامعه و در کل در زندگی اجتماعی او با فرهنگ و هویت فارسی روبرو می شود و آثاری از این هویت عربی نیست و شخصیت او بین کشاکش فترت و زندگی اجتماعی ناپایدار میشود

همچنان که مادر خانه و خانواده ی خویش را در آغوش محبت و حمایت خویش حفظ می نماید
زبان مادری که جزء اصلی هویت (زبان مادری، تاریخ، میراث، فرهنگ)است نيز هویت و اصالت فرد را در بر می گیرد و حفظ و حمایت می کند
به طوریکه هویت نسل ها با زبان به نسل های بعدی انتقال می یابد

و در واقع زبان مادری دریچه ای به سوی ارائه ی شخصیت و هویت فرد به جامعه است

این که کیست و از چه فرهنگی نشات می گیرد .
و چه سهمی از تاریخ برای اوست و میراث نیاکان او چه ارزشی دارد
به وسیله ی زبان ارایه می شود

محرومیت از تحصیل به زبان مادری در واقع گسستن انسان از اصل و هویت اوست
این گسستگی در تمام ابعاد و مراحل زندگی اش رخنه خواهد کرد جایگاه اجتماعی او را غیر مناست و ناشایسته می سازد و کم کم به حاشیه جامعه رانده می شود

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الصورة المفقودة (ق.ق.ج) سیدکاظم القریشي

*الصورة المفقودة من آلبوم العائلة الورقي* (قصة قصيرة جدا)  سيد كاظم القريشي  کانت تفكر بالصورة …