الرئيسية / التاريخ / «معنا وریشه کلمه بشت»(1)/ حسين فرج الله(ابو عرفان)

«معنا وریشه کلمه بشت»(1)/ حسين فرج الله(ابو عرفان)

«معنا وریشه کلمه بشت»(1)

حسين فرج الله(ابو عرفان)

(اين مقاله در سال آبان94درسايت بروال انتشار يافته بود)

بشت بالاپوشی است که مردم عرب از خوزستان تا مغرب عربی مصر وتونس آنرا می پوشند ودر واقع رایج ترین بالاپوش درمیان مردم عرب است .« بشت» نوعی عبای مردانه است که به اشکال ورنگ های گوناگون بافته می شود واز قدیم ترین صنایع دستی مردم عرب می باشد ، مرغوب ترین« بشت »را مردم دورق وبهبهان درخوزستان تولید می کنند که به بشت دورقی ویا یهبهانی معروف است وبه تمام کشورهای عربی صادر می شود.
بشت تا قرن گذشته زنانه ومردانه بوده اما باگذشت سالها نوع زنانه آن به فراموشی سپرده شده واکنون نوع مردانه آن رایج می باشد.
بشت با ظرافت خاصی بافته می شود وصنعتی کاملا عربی است ودرمیان هیچ قومی غیر از مردم عرب یافت نمی شود واگر درمیان برخی از مسلمانان پوشش آن رواج دارد به تقلید از مردم عرب وسنن اسلامی بوده است.

بشت روی دشداشه وهمراه با چفیه وعقال از هزاران سال قبل درمیان مردم عرب رواج داشته وتاکنون نیز همچنان رواج دارد.ودرزمان ظهور اسلام رنگ وبوی اسلامی ومعنوی به خود گرفته ونسبت به گذشته رواج بیشتری یافته است .
بشت را معمولا افراد روحانی ،شیوخ وریش سفیدان عرب می پوشند ونوعی وجاهت وشخصیت متمایزی به آنها می دهد که باعث احترام ویژه به این افراد می شود.
بشت با توجه به اینکه از2200سال قبل از میلاد مسیح رواج داشته اما متاسفانه بسیاری از نویسندگان عرب وغیر عرب در معنای کلمه بشت به خطا رفته وآنرا برگرفته از کلمه فارسی پشت می دانند وعقیده دارند که این کلمه معرب پشت فارسی است درصورتی که نمی توان پذیرفت که مردم عرب نام لباس خود را از فارسی به عاریت بگیرند در صورتی که مردم فارس زبان اصلا همچین پوششی نداشته اند پس با توجه به این دلایل نمی توان قبول کرد که این کلمه از پشت فارسی گرفته شده است هرچند تاثیرات زبان عربی بر فارسی قابل توجه است .


معنی کلمه بشت :

بشت در واقع کلمه ای اکدی است ودر فرهنگ های لغت اکدی به شکل بشتو آمده است .وهمانطور که می دانید زبان اکدی در 2200ق.م در عراق وعیلام رواج داشته ویکی از زبانهای سامی می باشد ومی توان به راحتی باتوجه به اینکه 1700سال بر زبان فارسی پیشی دارد این کلمه را تاکید اکدی دانست واگر درزبان فارسی یافت شود متأثر از اکدی وتمدن عیلام است .
اکدیان اولین امپراطوری جهان را بنیان گذاری كردندواز مصر تا پاکستان (ملوحه) را زیر سلطه خود داشتند وزبان اکدی در واقع اولین زبان بین المللی بوده ، سارگون اکدی اولین امپراطور جهان و زبان وقانون واحدی را برای کشورهای زیر سلطه خود قرار دادوبزرگترین امپراطوری دوران خودرا تاسیس کرد پس از او نارامیس(کلمه ای اکدی وبه معنای محبوب السین.محبوب خدای آفتاب) این امپراطوری را به اوج قدرت رساند.

«کلمه بشت در واقع درزمان اکدیان رواج یافت وبه معنای صاحب بزرگی وجلالت است که به شخص بزرگ ودارای مقام سیاسی اجتماعی ویژه گفته می شد (فرهنگ لغت اکدی.دکتر علی فهمی.ص140)»

باید گفت که بسیاری از فرهنگ لغت ها دارای خطاهای فراوانی هستندوبرخی از کلمات را در بر نمی گیرند ویا آنها را به خطا به دیگر زبان ها منتسب کرده اند وباعث از بین رفتن تعدادی از این کلمات شده اندوعلت این خطا آن است که کلمات یاد شده با زبان های باستان تطبیق داده نشده اند هرچندکه بحث زبان های باستان بحث جدیدی است وشاید خیلی از فرهنگ های لغت مانند لسان العرب وتاج العروس به قرون اولیه پس از هجرت پیامبر باز می گردند ولی فرهنگ لغت نویس ها وزبان شناسان می بایست مطالعات خود را بروز کرده ودر تدوین این گونه کتابهااز صاحب نظران ومحققان در زمینه زبان های باستان نظر خواهی کنند چه بسا بسیاری از کلماتی که امروز منتسب به زبان های غیر سامی باشند روزی سامی بودن آنهاو یابهتر است بگوییم عیلامی یا بابلی ، اشوری، آرامی، سریانی بودنشان اثبات شود.

ادامه دارد….

#الحرشة

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …