الرئيسية / التاريخ / پرسش وپاسخ (1) /حسين فرج الله

پرسش وپاسخ (1) /حسين فرج الله

پرسش وپاسخ (1)

حسين فرج الله

دوستی از عربهای خمسه شیراز سوال پرسیده که :آیا مردم عرب استفاده از سیاه چادر را ازاقوام چادر نشین ایران
آموختند ویا اینکه اقوام ایرانی سیاه چادر را از عربها گرفته اند?

پاسخ :
باسلام خدمت دوست عزیز از شیراز:

مردم عرب ازدوره های باستان تا کنون به دوبخش حضری یعنی شهر نشین وبدوی یعنی صحرانشین تقسیم می شدند ، هرچند که این یک تقسیم بندی کلی است وشامل همه مردم نمی شد چون مردم سواحل خلیج ،ویا مردم عرب هور در هیچ یک ازتقسمات فوق قرار نمی گیرند ، همچنین حضری به دوبخش روستا نشین وشهری تقسیم می شود ،اما در کل این موضوع بحث ما نیست وموضوع اساسی برای پاسخ به این سوال عرب های بدوی وبررسی زندگی آنهاست ،زیرا سیاه چادر مربوط به زندگی مردم بدوی ویا بیابان نشین است .

عربهای بدوی عربهایی هستند که در صحراههای المملكة العربية(عربستان) ویا سایر سرزمینهای عربی به دامداری مشغولند مهترین حیواناتی که پرورش می دهند ،شتر ، گوسفند ،بز واسب اصیل عربی است ، آنها صحراهای نجد وتیمه ودیگر صحراها را به خوبی می شناسند وبه خوبی محل آبگیرها ،چشمه ها ،وقناتها را می دانند ،این مردم از دوره باستان به این کار مشغول بوده ودر صد زیادی از مردم عرب را تشکیل نمی دهند ولی در طول تاریخ مردم عرب ،به فصاحت وبلاغت وشجاعت ودلاوری معروف بوده اند .

مردم عرب بدوی از دوران قبل ازاسلام سیاه چادر را میشناختند واز آن بهره می برند ودر اشعار دوران قبل از اسلام عرب (عصر جاهلی )اشعار فراوانی در وصف خیمه ومهاجرت وکوچ مردم عرب وجود دارد ، امرء القيس كه يكي از شاعران معروف معلقات سبع مردم عرب در وصف كوچ وخیمه ابیات فراوانی سروده است با اینکه او شهر نشین وفرزند پادشاه عرب بود که پس از کشته شدن پدرش نتوانست برتخت قدرت بنشیند.
علاوه برآن شیوه بافت وساخت واستعمال سیاه چادر مربوط به مناطق گرمسیر است ،چادری از پشم ویا موی بز و شتر بافته شده نمی تواند جلوی سرمای شدید کوههای ایران را بگیرد ولی به راحتی در بیابان ها ومناطق گرمسیر قابل استفاده است ،این نوع خیمه با ساختاری بسیار ساده وجلویی باز نمی تواند مناسب مناطق یخبدان مناطق عشایر ایران باشد ،ولی برای ورود هوای گرم وتبادل هوا در مناطق گرمسیر کاملا مناسب است ،همچنین اگر به مناطق سردسیر سراسر جهان نگاهی دقیق داشته باشیم خواهیم دید که مردم مناطق سردسیر غار نشین اند وبیشتر در غارها زندگی می کنند ،حتی در اروپا دوران باستان وپس از آن این جریان صدق می کنند وبیشتر اروپاییان یا در غارها ویا در خانه های سنگی به سر می بردند ، در ایران با توجه به اینکه عشایر ایران هنوزدر حالت بدوی به سر می برند ویکجا نشین نیستند نمی توانند خانه های ثابت داشته باشند به این دلیل غار نشینی آنها مصداقیت بیشتری دارد.

سیاه چادری که امروز در بین برخی از اقوام ایرانی دیده می شود مربوط به مردم عرب کمری ویا عرب خمسه ها می باشد که از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر رفته اند وفرهنگ وسنن وپوشش وسبک زندگی خود را به مناطق کوهستان برده اند.

#الحرشة

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …