الأحدث نشراً

انا العربي / كريــــــــم العبادي

انا العربي كريــــــــم العبادي أنا العربيُّ في لحمي وجلدي وسُمرةِ بشرتي وبثورِ خــدّي أنا العربيُّ في قولي وفعلي أنا العربيُّ عن جدٍّ وجـــــــدِّ أنا العربيُّ في کرمي وجودي وضَيفي یمکثُ الأیّام عندي أنا ابنُ الفاتحین ابنُ الغیاری عباديٌ أنا والــــــــــودُّ ودِّي تلوذُ النّاسُ فی حصني بحربٍ نسفتُ رجالها ودخلتُ وحدي …

أكمل القراءة »

روشنفكر قبيله ای / فهد باجی

روشنفكر قبيله ای فهد باجی در جای جای کره زمین همیشه بودند کسانی که تحت عنوان و القاب مختلف همچون فرهیخته، نخبه، روشنفکر و… جان و فکر و وقت شان را فدای تقدم و پیشرفت جامعه شان در جغرافیای محدود و حتی جغرافیای وسیع گاهی از یک محله یا شهر …

أكمل القراءة »

مـــلــــاشــیــــه درحاشیه فقر / میلاد خسرجی

مـــلــــاشــیــــه درحاشیه فقر میلاد خسرجی معــضـــلاتــــ محله فقیر نشین در اهواز که این معضلات در نابودی جوانان آن محله تاثیر زیاد و مهمی دارد. ملاشیه یکی از محلات بسیار قدیمی و پر جمعیت ولی محروم شهر اهواز است. در حال حاضر جمعیت ملاشیه با امکانات و خدمات آن هیچگونه همخوانی …

أكمل القراءة »